• Trắc nghiệm king of sale
 • 1.

  Kỹ năng nào sau đây không cần thiết cho một người bán hàng:
 • 2.

  Chăm sóc khách hàng mang lại lợi ích cho:
 • 3.

  Lập kế hoạch bán hàng nhằm mục đích:
 • 4.

  Thể hiện hình ảnh người bán hàng chuyên nghiệp nghĩa là:
 • 5.

  Việc lắng nghe theo 5 giai đoạn: nghe, hiểu đánh giá, phản ứng và ghi nhớ gọi là:
 • 6.

  Yếu tố nào sau đây thuộc về tố chất người bán hàng?
 • 7.

  Lắng nghe thụ động nghĩa là:
 • 8.

  Để trở thành người bán hàng giỏi, người bán hàng cần tìm hiểu:
 • 9.

  Việc sử dụng câu hỏi đóng nhằm mục đích:
 • 10.

  Muốn thay đổi thái độ của người khác thì phải:
 • 11.

  Chăm sóc khách hàng tốt là:
 • 12.

  Tiến trình mua hàng bao gồm 6 bước sau:
 • 13.

  Lắng nghe (listening) khác với nghe (hearing) ở điểm:
 • 14.

  Những yếu tố nào sau đây không quan trọng trong việc hiểu rõ đối thủ cạnh tranh:
 • 15.

  Việc sử dụng câu hỏi mở nhằm mục đích:
 • 16.

  Chọn ra câu sai dưới đây:
 • 17.

  Chọn ra câu đúng trong các câu sau đây:
 • 18.

  Đối với một người bán hàng:
 • 19.

  Chăm sóc khách hàng tốt khiến cho:
 • 20.

  Người bán hàng nên kết thúc cuộc bán hàng bằng cách:
 • 21.

  Người bán hàng nên giới thiệu và trình bày sản phẩm:
 • 22.

  Chọn ra câu sai trong các câu sau đây:
 • 23.

  Việc sử dụng những bằng chứng để chứng minh nhằm mục đích thay đổi:
 • 24.

  Chăm sóc khách hàng là:
 • 25.

  Người bán hàng nên kết thúc cuộc bán hàng khi:
 • 26.

  Khi trình bày sản phẩm cho khách hàng, người b án hàng sẽ nói về:
 • 27.

  Loại giấy tờ nào dưới đây được xem là không thể thiếu trong bộ công cụ bán hàng:
 • 28.

  Lắng nghe chủ động nghĩa là:
 • 29.

  Tiến trình bán hàng bao gồm 6 bước sau:
 • 30.

  Tính năng của sản phẩm là:
 • 31.

  Tố chất nào sau đây không phù hợp với người bán hàng?
 • 32.

  Xây dựng mục tiêu bán hàng nghĩa là:
 • 33.

  Yếu tố nào sau đây thuộc về thái độ người bán hàng?
 • 34.

  Người bán hàng cần phải am hiểu về đối thủ cạnh tranh để:
 • 35.

  Loại vật dụng nào dưới đây được xem là không thể thiếu trong bộ công cụ bán hàng:
 • 36.

  Người bán hàng cần phải:
 • 37.

  Ở bước giới thiệu và trình bày sản phẩm, kỹ năng nào sau đây ít quan trọng hơn:
 • 38.

  Nếu khách hàng còn thấy phân vân chưa đi đến quyết định mua, người bán hàng nên:
 • 39.

  Chi phí thu hút một khách hàng mới nhiều gấp... chi phí để giữ một khách hàng cũ:
 • 40.

  Những tín hiệu mua hàng bằng lời là:
 • 41.

  Thuyết phục người khác là:
 • 42.

  Tình trạng người nghe chỉ lắng nghe những tình huống mong muốn, những mối quan hệ quan trọng, những điều phù hợp với hoàn cảnh sống hay tâm trạng hiện tại của mình gọi là:
 • 43.

  Năm tố chất quan trọng của một nhân viên bán hàng là:
 • 44.

  Khách hàng thường chê giá cao vì: