• Trắc nghiệm king of sale
 • 1.

  Xây dựng mục tiêu bán hàng nghĩa là:
 • 2.

  Việc sử dụng những bằng chứng để chứng minh nhằm mục đích thay đổi:
 • 3.

  Năm tố chất quan trọng của một nhân viên bán hàng là:
 • 4.

  Người bán hàng cần phải am hiểu về đối thủ cạnh tranh để:
 • 5.

  Tính năng của sản phẩm là:
 • 6.

  Tiến trình mua hàng bao gồm 6 bước sau:
 • 7.

  Chăm sóc khách hàng tốt là:
 • 8.

  Đối với một người bán hàng:
 • 9.

  Khách hàng thường chê giá cao vì:
 • 10.

  Người bán hàng nên giới thiệu và trình bày sản phẩm:
 • 11.

  Nếu khách hàng còn thấy phân vân chưa đi đến quyết định mua, người bán hàng nên:
 • 12.

  Người bán hàng nên kết thúc cuộc bán hàng bằng cách:
 • 13.

  Chăm sóc khách hàng là:
 • 14.

  Tiến trình bán hàng bao gồm 6 bước sau:
 • 15.

  Yếu tố nào sau đây thuộc về thái độ người bán hàng?
 • 16.

  Lắng nghe chủ động nghĩa là:
 • 17.

  Chọn ra câu đúng trong các câu sau đây:
 • 18.

  Lắng nghe (listening) khác với nghe (hearing) ở điểm:
 • 19.

  Việc lắng nghe theo 5 giai đoạn: nghe, hiểu đánh giá, phản ứng và ghi nhớ gọi là:
 • 20.

  Việc sử dụng câu hỏi mở nhằm mục đích:
 • 21.

  Lập kế hoạch bán hàng nhằm mục đích:
 • 22.

  Ở bước giới thiệu và trình bày sản phẩm, kỹ năng nào sau đây ít quan trọng hơn:
 • 23.

  Tình trạng người nghe chỉ lắng nghe những tình huống mong muốn, những mối quan hệ quan trọng, những điều phù hợp với hoàn cảnh sống hay tâm trạng hiện tại của mình gọi là:
 • 24.

  Người bán hàng cần phải:
 • 25.

  Khi trình bày sản phẩm cho khách hàng, người b án hàng sẽ nói về:
 • 26.

  Để trở thành người bán hàng giỏi, người bán hàng cần tìm hiểu:
 • 27.

  Những yếu tố nào sau đây không quan trọng trong việc hiểu rõ đối thủ cạnh tranh:
 • 28.

  Người bán hàng nên kết thúc cuộc bán hàng khi:
 • 29.

  Loại giấy tờ nào dưới đây được xem là không thể thiếu trong bộ công cụ bán hàng:
 • 30.

  Chọn ra câu sai trong các câu sau đây:
 • 31.

  Tố chất nào sau đây không phù hợp với người bán hàng?
 • 32.

  Muốn thay đổi thái độ của người khác thì phải:
 • 33.

  Chọn ra câu sai dưới đây:
 • 34.

  Những tín hiệu mua hàng bằng lời là:
 • 35.

  Loại vật dụng nào dưới đây được xem là không thể thiếu trong bộ công cụ bán hàng:
 • 36.

  Thuyết phục người khác là:
 • 37.

  Yếu tố nào sau đây thuộc về tố chất người bán hàng?
 • 38.

  Việc sử dụng câu hỏi đóng nhằm mục đích:
 • 39.

  Kỹ năng nào sau đây không cần thiết cho một người bán hàng:
 • 40.

  Chăm sóc khách hàng tốt khiến cho:
 • 41.

  Lắng nghe thụ động nghĩa là:
 • 42.

  Chăm sóc khách hàng mang lại lợi ích cho:
 • 43.

  Chi phí thu hút một khách hàng mới nhiều gấp... chi phí để giữ một khách hàng cũ:
 • 44.

  Thể hiện hình ảnh người bán hàng chuyên nghiệp nghĩa là: