TRẮC NGHIỆM KING OF SALE

Câu hỏi: 1) Tiến trình bán hàng bao gồm 6 bước sau:
Câu hỏi: 2) Khi trình bày sản phẩm cho khách hàng, người b án hàng sẽ nói về:
Câu hỏi: 3) Người bán hàng cần phải:
Câu hỏi: 4) Chọn ra câu sai trong các câu sau đây:
Câu hỏi: 5) Chi phí thu hút một khách hàng mới nhiều gấp... chi phí để giữ một khách hàng cũ:
Câu hỏi: 6) Thể hiện hình ảnh người bán hàng chuyên nghiệp nghĩa là:
Câu hỏi: 7) Người bán hàng nên kết thúc cuộc bán hàng bằng cách:
Câu hỏi: 8) Năm tố chất quan trọng của một nhân viên bán hàng là:
Câu hỏi: 9) Những tín hiệu mua hàng bằng lời là:
Câu hỏi: 10) Nếu khách hàng còn thấy phân vân chưa đi đến quyết định mua, người bán hàng nên:
Câu hỏi: 11) Tiến trình mua hàng bao gồm 6 bước sau:
Câu hỏi: 12) Khách hàng thường chê giá cao vì:
Câu hỏi: 13) Loại vật dụng nào dưới đây được xem là không thể thiếu trong bộ công cụ bán hàng:
Câu hỏi: 14) Người bán hàng nên kết thúc cuộc bán hàng khi:
Câu hỏi: 15) Kỹ năng nào sau đây không cần thiết cho một người bán hàng:
Câu hỏi: 16) Chăm sóc khách hàng mang lại lợi ích cho:
Câu hỏi: 17) Lắng nghe (listening) khác với nghe (hearing) ở điểm:
Câu hỏi: 18) Lập kế hoạch bán hàng nhằm mục đích:
Câu hỏi: 19) Việc sử dụng câu hỏi mở nhằm mục đích:
Câu hỏi: 20) Muốn thay đổi thái độ của người khác thì phải:
Câu hỏi: 21) Đối với một người bán hàng:
Câu hỏi: 22) Tình trạng người nghe chỉ lắng nghe những tình huống mong muốn, những mối quan hệ quan trọng, những điều phù hợp với hoàn cảnh sống hay tâm trạng hiện tại của mình gọi là:
Câu hỏi: 23) Thuyết phục người khác là:
Câu hỏi: 24) Việc sử dụng những bằng chứng để chứng minh nhằm mục đích thay đổi:
Câu hỏi: 25) Chọn ra câu đúng trong các câu sau đây:
Câu hỏi: 26) Chăm sóc khách hàng tốt là:
Câu hỏi: 27) Tính năng của sản phẩm là:
Câu hỏi: 28) Để trở thành người bán hàng giỏi, người bán hàng cần tìm hiểu:
Câu hỏi: 29) Lắng nghe thụ động nghĩa là:
Câu hỏi: 30) Việc sử dụng câu hỏi đóng nhằm mục đích:
Câu hỏi: 31) Yếu tố nào sau đây thuộc về thái độ người bán hàng?
Câu hỏi: 32) Chăm sóc khách hàng tốt khiến cho:
Câu hỏi: 33) Xây dựng mục tiêu bán hàng nghĩa là:
Câu hỏi: 34) Loại giấy tờ nào dưới đây được xem là không thể thiếu trong bộ công cụ bán hàng:
Câu hỏi: 35) Việc lắng nghe theo 5 giai đoạn: nghe, hiểu đánh giá, phản ứng và ghi nhớ gọi là:
Câu hỏi: 36) Lắng nghe chủ động nghĩa là:
Câu hỏi: 37) Chăm sóc khách hàng là:
Câu hỏi: 38) Chọn ra câu sai dưới đây:
Câu hỏi: 39) Yếu tố nào sau đây thuộc về tố chất người bán hàng?
Câu hỏi: 40) Tố chất nào sau đây không phù hợp với người bán hàng?
Câu hỏi: 41) Ở bước giới thiệu và trình bày sản phẩm, kỹ năng nào sau đây ít quan trọng hơn:
Câu hỏi: 42) Những yếu tố nào sau đây không quan trọng trong việc hiểu rõ đối thủ cạnh tranh:
Câu hỏi: 43) Người bán hàng cần phải am hiểu về đối thủ cạnh tranh để:
Câu hỏi: 44) Người bán hàng nên giới thiệu và trình bày sản phẩm: